Úvod /

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

Pro správné fungování našeho e-shopu potřebujeme zpracovávat některé Vaše osobní údaje.  Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je
The Bohemian Company s.r.o., IČO: 28659945, se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno-Trnitá, telefon: +420773240892, e-mail: info@kuchyne-bohemian.cz .

Abychom Vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení Vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme Vaše jméno a příjmení (obchodní jméno, Ičo a Dič), adresu objednatele, doručovací adresu, e-mail, telefonní čísla, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
U registrovaných zákazníků zpracováváme uživatelské jméno a heslo. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu povinnosti uchovávání daňových dokladů.

Abychom Vám mohli objednané zboží doručit, spolupracujeme s dopravci, kterým jsou některá Vaše data zpřístupněna. Aby naše weby správně fungovaly, využíváme externího poskytovatele hostingu a webových služeb, kterému jsou některá Vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně
v souvislosti se službami našeho e-shopu a pouze v nezbytném rozsahu. Jsme povinni vést účetnictví, využíváme externího poskytovatele účetních služeb, který má přístup k osobním údajům v nezbytném rozsahu a provádí jejich zpracování. Nikomu dalšímu osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.
Jsme povinni dodržovat základní zásady bezpečnosti, zabezpečujeme přístup do počítače k uživatelským účtům heslem, používáme firewall a antivirový program, který pravidelně aktualizujeme. Neukládáme data na veřejných úložištích. Vše v souladu s GDPR.

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu k dalšímu zpracování Vašich osobních údajů využijte naše kontaktní údaje. V této souvislosti máme povinnost zkontrolovat Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Vytvořilo Anawe 2008-2023

Jsme účastníkem kolektivního systému pro nakládání s elektroodpady.

ekolamp

Spolehlivá firma