Účastníci kolektivního systému EKOLAMP

EKOLAMP

Jsme zapojeni do kolektivního systému odběru a ekologické likvidace El. zařízení EKOLAMP ve smyslu §37h písm. c)zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.2.2019
Vytvořilo Anawe 2008-2021

Jsme účastníkem kolektivního systému pro nakládání s elektroodpady.

ekolamp